นิทรรศการ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง”

นิทรรศการ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง” โดย ผศ.เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

X