นิทรรศการ The Company 10 ปีแห่งการเดินทางของพิเชษฐ์ กลั่นชื่น

นิทรรศการภาพจิตรกรรม บันทึกการเคลื่อนไหว
จากการแสดงของพิเชษฐ กลั่นชื่น
ผลงานจิตรกรรม วิดีโอศิลปะการแสดง ศิลปะการจัดวาง และหนังสือ

“The Company : 10 ปีแห่งการเดินทางของ พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี” งานเขียนที่บันทึกองค์ประกอบและองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการเต้นร่วมสมัยขึ้นใน

ประเทศไทย โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2549

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2
ระหว่างวันที่ 7 – 30 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 – 19.00 น.

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031