นิทรรศการ โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ YOUNG ARTISTS TALENT 4.0

นิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 (THE 9th YOUNG ARTISTS TALENT 4.0 # 9) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยมีนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

จัดแสดงระหว่างวันที่ 1-23 กันยายน 2561

ณ ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X