• All

Hello! Welcome to

Ratchadamnoen Contemporary Art Center

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ
เป็นสถานที่บ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่และเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัยทุกแขนง

 • นิทรรศการภาพถ่ายไทย – ตุรกี

  "นิทรรศการภาพถ่ายไทย - ตุรกี"  เพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งวัฒนธรรมไทย - ตุรกี พ.ศ. 2561  รับชม 30 ผลงานภาพถ่ายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงามของทั้งสองประเทศ  ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2561......

 • นิทรรศการศิลปรังสรรค์ ครั้งที่ ๔ “แสงธรรมแสงทอง”

  นิทรรศการศิลปรังสรรค์ ครั้งที่ ๔ "แสงธรรมแสงทอง" โดยกลุ่ม ชอ ศอ ๒๔ ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02......

 • นิทรรศการ “ในสองรัชกาล”

  นิทรรศการ "ในสองรัชกาล" โดยกลุ่มครูศิลป์โคราช กลุ่มศิลปินสองแผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินรับเชิญ จัดแสดงบริเวณชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 224 8030 ต่อ 202 (ในเวลาทำการหอศิลป์ฯ)......

 • นิทรรศการผลงานต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

    นิทรรศการผลงานต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 16 - 27 พฤศจิกายน 2561 ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยศิลปากร   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 209 3760 (วันและเวลาราชการ)      ......

X