Hello! Welcome to

Ratchadamnoen Contemporary Art Center

หอศิลป์แห่งใหม่นามว่า หอศิลป์ราชดำเนิน ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนที่สนใจ
เป็นสถานที่บ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่และเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัยทุกแขนง

X