Hello! Welcome to

Ratchadamnoen Contemporary Art Center

หอศิลป์แห่งใหม่นามว่า หอศิลป์ราชดำเนิน ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนที่สนใจ
เป็นสถานที่บ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่และเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัยทุกแขนง

 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

  หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์และการเล่าเรื่องผ่านทัศนภาษาในเครื่องประดับร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม2561 เวลา 09.00-16.00น. โดยวิทยากร ผศ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ จัดอบรมเทคนิคพื้นฐานทางทัศนศิลป์และเครื่องประดับ แก่เยาวชนอายุ 10-12 ปี...

 • ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

  เนื่องด้วย หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ในช่วงเดือนเมษายน ภายใต้นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้น จึงขอประกาศเลื่อนการปิดปรับปรุงหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จากเดิม ในวันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๑......

 • พลังแห่งดิน

  พลังแห่งดิน โดย เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ พิธีเปิดวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐น.เป็นต้นไป ณ หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น ๒ ห้องนิทรรศการ ๕ และนิทรรศการจะมีถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑...

 • Workshop Graffiti & Street Art

  พลาดไม่ได้กับกิจกรรม Workshop Graffiti & Street Art ส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปะ “ทลายกำแพงศิลป์: Breakin’ the Walls” วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.30 น. อบรมการออกแบบ tag /......

X