Facebook Logo

พื้นที่ภายในอาคาร

ชั้น 1

ห้องออดิทอเรียม

previous arrow
next arrow
Slider

ความจุ : 100 คน
ขนาดพื้นที่ : พื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร

ประเภทกิจกรรม : ประชุม อบรม เสวนา พิธีเปิด แถลงข่าว
สิ่งอำนวยความสะดวก : อุปกรณ์ระบบ แสง สี เสียง อาทิ จอโปรเจ็คเตอร์ ไมล์ โพเดียม ฯลฯ / เวทีการแสดง(ขนาดเล็ก) / ชุดรับแขก เก้าอี้จำนวน 100 ที่นั่ง

ชั้น 1

ห้องนิทรรศการ 1 (พื้นที่ A)

previous arrow
next arrow
Slider

ความจุ : 120 คน
ขนาดพื้นที่ : พื้นที่ใช้สอย 240 ตารางเมตร
ประเภทกิจกรรม : พิธีเปิด แถลงข่าว จัดนิทรรศการ(ชั่วคราว)
สิ่งอำนวยความสะดวก :

ชั้น 1

ห้องนิทรรศการ 1 (พื้นที่ B,C)

previous arrow
next arrow
Slider

ความจุ : 300 คน
ขนาดพื้นที่ : พื้นที่ใช้สอย 530 ตารางเมตร
ประเภทกิจกรรม : จัดนิทรรศการ
สิ่งอำนวยความสะดวก : ระบบไฟส่องสว่าง (สำหรับจัดนิทรรศการ) ผนังกั้นมีล้อ

ชั้น 1

ห้องนิทรรศการ 1 (พื้นที่ D)

previous arrow
next arrow
Slider

ความจุ : 125 คน
ขนาดพื้นที่ : พื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร
ประเภทกิจกรรม : พิธีเปิด แถลงข่าว จัดนิทรรศการ
สิ่งอำนวยความสะดวก : ผนังกั้นมีล้อ เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ชั้น 2

U Gallery

previous arrow
next arrow
Slider

ความจุ : 60 คน
ขนาดพื้นที่ : พื้นที่ใช้สอย 130 ตารางเมตร
ประเภทกิจกรรม : จัดนิทรรศการ
สิ่งอำนวยความสะดวก : ระบบไฟส่องสว่าง (สำหรับจัดนิทรรศการ) บอร์ดนิทรรศการ

ชั้น 2

ห้องนิทรรศการ 5

previous arrow
next arrow
Slider

ความจุ : 150 คน
ขนาดพื้นที่ : พื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร
ประเภทกิจกรรม : จัดนิทรรศการ
สิ่งอำนวยความสะดวก : ระบบไฟส่องสว่าง (สำหรับจัดนิทรรศการ)

ชั้น 2

ห้อง Workshop 1

previous arrow
next arrow
Slider

ความจุ : 50 คน
ขนาดพื้นที่ : พื้นที่ใช้สอย 130 ตารางเมตร
ประเภทกิจกรรม : ประชุม อบรม เสวนา จัดนิทรรศการ
สิ่งอำนวยความสะดวก : บอร์ดนิทรรศการ

ชั้น 2

ห้อง Workshop 2

previous arrow
next arrow
Slider

ความจุ : 60 คน
ขนาดพื้นที่ : พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร
ประเภทกิจกรรม : ประชุม อบรม เสวนา จัดนิทรรศการ
สิ่งอำนวยความสะดวก : เวที บอร์ดนิทรรศการ

ชั้น 2

ห้องสมุด

previous arrow
next arrow
Slider

ความจุ : 20 คน
ขนาดพื้นที่ : N/A
ประเภทกิจกรรม : ประชุม อบรม เสวนา
สิ่งอำนวยความสะดวก :

ชั้น 3

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ห้องนิทรรศการ 6 และ 7)

previous arrow
next arrow
Slider

ความจุ : 200 คน
ขนาดพื้นที่ : พื้นที่ใช้สอย 630 ตารางเมตร
ประเภทกิจกรรม : นิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว
สิ่งอำนวยความสะดวก :

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031