ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่น่าสนใจประจำเดือน

The King Rama 10

The King Rama 10 ศิลปิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำราญ มณีรัต […]

Enlightenmen

Enlightenmen ศิลปิน ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ Thongchai Sris […]

The King Rama 10

The King Rama 10 ศิลปิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำราญ มณีรัต […]

Enlightenmen

Enlightenmen ศิลปิน ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ Thongchai Sris […]

แรกรัก : First love

แรกรัก : First love ศิลปิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา […]

Self-portrait in April 2022

Self-portrait in April 2022 ศิลปิน อาจารย์วิสุทธิ์ ยิ้ม […]

Steampunk in Tribhum

Steampunk in Tribhum ศิลปิน Krit Kerdsamai ชื่อภาพ Stea […]

Untitled image

Untitled image ศิลปิน Pratchaya Uthayanin ชื่อภาพ Untit […]

อยู่ไม่สุข / be naughty

อยู่ไม่สุข / be naughty ศิลปิน ไชยันต์ นิลบล / CHAIYAN […]

ภาพความทรงจํา / Memory picture

ภาพความทรงจํา / Memory picture ศิลปิน ดาวุธ มาลินี / DA […]

อยู่กับวันนี้ (จอน)

อยู่กับวันนี้ (จอน)Living in the present (John) ศิลปิน […]

การรับรู้ที่บริสุทธิ์คือความรัก คือปัญญา

การรับรู้ที่บริสุทธิ์คือความรัก คือปัญญาPure perception […]

ดูเพิ่มเติม

แรกรัก : First love

แรกรัก : First love ศิลปิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา […]

Music in the rain

Music in the rain ประเภท รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประ […]

หาปลาในอ่าวพังงา

หาปลาในอ่าวพังงา ประเภท รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประช […]

ยองเส้น ไทเลย

ยองเส้น ไทเลย ประเภท รางวัลชนะเลิศ ระดับประชาชนศิลปิน น […]

มิตรภาพ

มิตรภาพ ประเภท รางวัลชมเชย ระดับประชาชนศิลปิน นายกัมพล […]

เวลาแห่งความสุขของสองเรา

เวลาแห่งความสุขของสองเรา ประเภท รางวัลชมเชย ระดับประชาช […]

เว้นระยะห่าง

เว้นระยะห่าง ประเภท รางวัลชมเชย ระดับประชาชนศิลปิน นายว […]

ให้นั่งห่าง เพราะเป็นห่วง 1

ให้นั่งห่าง เพราะเป็นห่วง 1 ประเภท รางวัลชมเชย ระดับนัก […]

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031