นิทรรศการทั้งหมด

18

พ.ย. 64

-

28

ต.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ “Crossing the Dateline & Planetary Civilization 2 : นักข้ามเวลาและวัฒนธรรมแห่งดาวเคราะห์ ครั้งที่ 2”

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

2

พ.ย. 64

-

12

พ.ย. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการแฟชั่นและสิ่งทอ NATURAL GOLD: SUSTAINABLE FIBER BAMBOO INNOVATION

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

2

พ.ย. 64

-

12

พ.ย. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการแฟชั่นและสิ่งทอ GOLDEN AGE: SUSTAINABLE FIBER BAMBOO INNOVATION

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

2

พ.ย. 64

-

12

พ.ย. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการแฟชั่นและสิ่งทอ REINVENTED CULTURE

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

2

พ.ย. 64

-

12

พ.ย. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ แฟชั่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ THE FUTURE OF FASHION – CULTURE FOR CREATIVE TOURISM EXHIBITION AND SEMINAR

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

3

พ.ย. 64

-

13

พ.ย. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการงานศิลปะ “ดินเปื้อนหมึก ครั้งที่ 13”

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ ยู แกลลอรี่ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด
ดูเพิ่มเติม

18

พ.ย. 64

-

28

ต.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ “Crossing the Dateline & Planetary Civilization 2 : นักข้ามเวลาและวัฒนธรรมแห่งดาวเคราะห์ ครั้งที่ 2”

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

2

พ.ย. 64

-

12

พ.ย. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการแฟชั่นและสิ่งทอ NATURAL GOLD: SUSTAINABLE FIBER BAMBOO INNOVATION

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

2

พ.ย. 64

-

12

พ.ย. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการแฟชั่นและสิ่งทอ GOLDEN AGE: SUSTAINABLE FIBER BAMBOO INNOVATION

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

2

พ.ย. 64

-

12

พ.ย. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการแฟชั่นและสิ่งทอ REINVENTED CULTURE

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

2

พ.ย. 64

-

12

พ.ย. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ แฟชั่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ THE FUTURE OF FASHION – CULTURE FOR CREATIVE TOURISM EXHIBITION AND SEMINAR

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

3

พ.ย. 64

-

13

พ.ย. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการงานศิลปะ “ดินเปื้อนหมึก ครั้งที่ 13”

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ ยู แกลลอรี่ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

1

ต.ค. 64

-

30

ธ.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ “เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน : ASEAN Creative Cities”

ชั้น 3 ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
ดูรายละเอียด

1

ต.ค. 64

-

28

พ.ย. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สาขาภาพถ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Fighting Covid-19 with heARTS (Photograph)

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1
ดูรายละเอียด

1

ต.ค. 64

-

29

ต.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ “ครัว” KRUA

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2
ดูรายละเอียด

20

ก.ค. 64

-

30

ก.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ “ก้าวที่ 19” (IX TO XIX ART THESIS EXHIBITION)

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2
ดูรายละเอียด

4

ก.ค. 64

-

16

ก.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ “Art Create Phranakhon”

ชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 5 ห้องปฏิบัติการ 1 และห้องปฏิบัติการ 2
ดูรายละเอียด

1

ก.ค. 64

-

18

ก.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ “ไอ้ผีเล่มละบาท”

ชั้น 2 U Gallery หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

26

มี.ค. 64

-

26

มี.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

การถ่ายทอดสด เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 (THE 6TH BANGKOK ART FESTIVAL)

ถ่ายทอดสด Facebook Page สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

9

มี.ค. 64

-

20

มี.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ ILLUMINA ผลงานศิลปะและงานออกแบบทำขึ้นจากแก้วของจักรพันธ์ วิลาสินีกุล กับสวรรยา จันทรสมัย

ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

7

มี.ค. 64

-

30

มี.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการภาพจิตรกรรม บันทึกการเคลื่อนไหว จากการแสดงของพิเชษฐ กลั่นชื่น

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

19

มี.ค. 64

-

9

พ.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC’S ART COLLECTION)

ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 และ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

7

ก.พ. 64

-

4

มี.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการศิลปะ “7 รอบนักษัตร ปรีชา อรชุนกะ”

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

25

ก.พ. 64

-

25

ก.พ. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

งานแถลงข่าว โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” “CONTEMPORARY SOUTHERN BATIK”

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

16

ก.พ. 64

-

27

ก.พ. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบลายผ้าร่วมสมัยชายแดนใต้ “FLUTTER SOUTHERN BATIK – พริ้วไหวบาติกเมืองใต้”

ดูรายละเอียด

1

ก.พ. 64

-

31

มี.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ”

ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

29

ม.ค. 64

-

31

ม.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

ละครเวทีนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทาเรื่อง “เพื่อนแท้ GAME NIGHT” จัดแสดง ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (รอบที่ 1)

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

8

ม.ค. 64

-

20

ม.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

“EYE SCRAMBLE 2” นิทรรศการศิลปกรรม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาจิตรกรรม คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

5

ม.ค. 64

-

29

ม.ค. 64

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สาขาทัศนศิลป์และสาขาภาพถ่าย) FIGHTING COVID-19 WITH HEARTS

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

Calendar

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031