การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

The 14th Art Exhibition of International Visual Artists Association of Thailand

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#Rcac #ขอเชิญชม 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชม

“นิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 14 ประจำปี 2564”

จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2564

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1

ยู แกลลอรี่ และห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

*พิธีเปิด โดย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.

The 14th Art Exhibition of International Visual Artists Association of Thailand

Presided by

Boonkiet Chokwatana

Chairman of I.C.C. International Public Company Limited

The Exhibition will be launched

on Thursday 16th December 2021 at 06.00 p.m.

at Ratchadamnoen Contemporary Art center

Rajchadamnoen Klang, Bangkok.

and will be held between 9th December 2021 – 4th January 2022

10.00 am. – 07.00 p.m. (Closed on Monday)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน
เปิดให้บริการ อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 19.00 น. (ปิดทําการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ติดต่อ – สอบถาม

โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315 โทรสาร 0 2224 8031
E-mail : [email protected]


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

Google Map : RCAC https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

9 ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031