Facebook Logo

Home Page

Slider

วันและเวลาทำการ

  • ส่วนนิทรรศการ/Exhibition Zone

อังคาร – อาทิตย์ เวลา 10:00 – 19:00 น.
(TUE – SUN 10:00 – 19:00 hrs.)

*ปิดทำการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(Closed on Mondays and Public Holidays)

  • ส่วนสำนักงาน/Office

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:30 – 17:30 น.
(MON – FRI 09:30 – 17:30 hrs.)

ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย/

RCAC LIBRARY

อังคาร – อาทิตย์ เวลา 10:00 – 17:30 น.
(TUE – SUN 10:00 – 17:30 hrs.)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

RATCHADAMNOEN CONTEMPORARY ART CENTER

RCAC

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ เป็นสถานที่บ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่และเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัยทุกแขนง

Slider

นิทรรศการทั้งหมด

18

ก.ค. 67

-

25

ส.ค. 67

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ “โครงการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดปณิธานในหลวง ร.10 ชุดบูชาครูเหม เวชกร เพาะช่าง ศิลปากร และวัดโพธิ์ ก้าวเข้าสู่ 77 ปี ปรีชา เถาทอง”

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

9

ก.ค. 67

-

17

ก.ค. 67

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ร่วมสมัยภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มน้ำเจ้าพระยา แนวคิด “การผลิบาน”

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

13

มิ.ย. 67

-

9

ก.ค. 67

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

30

พ.ค. 67

-

11

มิ.ย. 67

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ ความงามในความเหมือน ครั้งที่ 8 ชุด “รสชาติที่คงอยู่”

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

31

พ.ค. 67

-

13

มิ.ย. 67

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ PRANAKORN ART ROULETTE

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

15

พ.ค. 67

-

26

พ.ค. 67

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ CHARGING 76%

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 และ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

30

เม.ย. 67

-

11

พ.ค. 67

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ RE-NO-WAY-TION Exhibition

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

26

เม.ย. 67

-

12

พ.ค. 67

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ A Reflection of Sino – Thai Identity ประเพณี สตรี เทศกาล: ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย-จีน

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

23

เม.ย. 67

-

11

พ.ค. 67

นิทรรศการที่กำลังจัดอยู่

นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 22 Rhythm Of Life (จังหวะชีวิต)

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ดูรายละเอียด

Virtual Tour

นิทรรศการออนไลน์

นิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง ที่จะทำให้ประสบการณ์ในการเข้าชมนิทรรศการ
ของคุณเปลี่ยนไป โดยสามารถเลือกเข้าชมนิทรรศการที่ผ่านมาได้ทั้งหมด ไม่จำกัด

ขอเชิญเด็ก ๆ และเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8 – 18 ปี เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเพื่อมวลมนุษย์: หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน …

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน *ปิดให้บริการ* ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2567 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบรางวัลการประกวดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาเมืองแห่งศิลปะ ปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนางสา…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการบริหารจัดการพื้นที่แสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสม…

ประธานอนุกรรมการซอฟต์เพาเวอร์ด้านศิลปะเข้าพบแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ประมวลภาพพิธีเปิด นิทรรศกาศ ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ร่วมสมัยภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มน้ำเจ้าพระยา แนวคิด “การผลิ…

ประมวลภาพกิจกรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงดนตรีพื้นถิ่นไทย-อินโดนีเซีย ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซ…

ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมบ่มเพาะ…

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031