นิทรรศการ “ก้าวที่ 19” (IX TO XIX ART THESIS EXHIBITION)

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#กําลังมา #เตรียมพบกับ
#Rcac #ขอเชิญชม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชม

นิทรรศการ “ก้าวที่19”
(IX TO XIX ART THESIS EXHIBITION) นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชัน้ปีสุดท้าย ของคณะศิลปวิจิตร
และห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจําปีการศึกษา 2563

จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 – 30 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชัน้ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน
จัดโดย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

(การจัดงานเป็นไปตามมาตรการฯ แบบเข้มงวด จํากัดจํานวน คน)


หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน
เปิดให้บริการ อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 19.00 น. (ปิดทําการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อ – สอบถาม

โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315 โทรสาร 0 2224 8031
E-mail : [email protected]


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84 Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

Google Map : RCAC https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

20 ก.ค. 64 – 30 ก.ค. 64
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2

20 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031