นิทรรศการ “Art Create Phranakhon”

นิทรรศการ “Art Create Phranakhon” โดย กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ

ผลงานศิลปะร่วมสมัยทั้งงานทัศนศิลป์หลากหลายเทคนิค และดนตรี ของศิลปินรุ่นใหม่ 11 ท่าน จากโครงการ “ศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร” โครงการ “ศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร” เป็นโครงการที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ส่งเสริมการพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ พัฒนาศิลปะในท้องถิ่น (ชุมชน) รวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่มีในชุมชนบริเวณโดยรอบคูคลองเมืองเดิม กรุงเทพมหานคร มาสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยโดยศิลปินรุ่นใหม่ อันนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในมิติต่าง ๆ ต่อไป


จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 16 กรกฎาคม 2564ณ ห้องนิทรรศการ 5 และห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน *เปิดงาน วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2

(การจัดงานเป็นไปตามมาตรการฯ แบบเข้มงวด จำกัดจำนวนคน)


โครงการศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนครสนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #Artcreatephranakhon#กลุ่มมีกิมสตูดิโอ#RcacPR#Upcoming#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

4 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64

ชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 5 ห้องปฏิบัติการ 1 และห้องปฏิบัติการ 2

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031