นิทรรศการผลงานศิลปะ 80 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ

#Rcac #ขอเชิญชม #นิทรรศการ

นิทรรศการผลงานศิลปะ 80 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ

(สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ประจำปี พ.ศ.2540)

THE ART EXHIBITION 80 YEARS KAMOL TASSANANCHALEE RETRO SPECTIVE

วันนี้ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงปีที่ 80 การทำงานศิลป์สร้างสรรค์ พลังความคิดอย่างเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ จากพื้นฐานรากแก้วความเป็นไทย ชาติกำเนิดตะวันออก และมาเติบโตในซีกโลกตะวันตก งานจึงผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างสองซีกโลก ด้วยงานจิตรกรรม ประติมากรรมเชื่อมโลหะ ปั้นแกะสลัก งานภาพพิมพ์ เซรามิก งานศิลปะความคิดรวบยอด งานศิลปะการจัดวางที่ออกมาจากภายใน และมีความพร้อมเสมอที่จะสร้างสรรค์ศิลป์ทั้งสองซีกโลก

Today is an arrival of my 80th year journey. My creativity originated from the impulse of thoughts, eastern nativity and western growth. All my artworks harmonized with two worlds concepts through paintings, sculptures, printmaking, ceramic, conceptual, mixed-media and installation works. All of two worlds works had been created with the power of intention and preparedness.

พิธีเปิดนิทรรศการ

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น.

นายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธี

จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 มกราคม ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยมีกำหนดการจัดแสดงนิทรรศการดังต่อไปนี้

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

ณ สยามพารากอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

ณ ไอคอนสยาม

วันที่ 10 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2567

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่ 17 มกราคม – 14 มีนาคม 2567

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 19 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2567

ณ แมทดอต อาร์ต เชนเตอร์ ถนนหลานหลวง

#RcacPR#Rcacbkk#Rcac84#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk#RcacPR#Rcac84#84rcac#Rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

10 ม.ค. 67 - 11 ก.พ. 67

พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031