นิทรรศการ Crossing the Dateline & Current Expansion: นักข้ามเวลาและปัจจุบันยืดขยาย

จัดโดย ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

#Rcac #ขอเชิญชม #นิทรรศการ

จัดโดย ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอเชิญชมนิทรรศการ

Crossing the Dateline & Current Expansion: นักข้ามเวลาและปัจจุบันยืดขยาย

ผลงานของ 15 ศิลปินไทย และ 4 ศิลปินต่างประเทศ (ยุโรป)

Mr.Menno Aden (เยอรมันนี)
Mrs.Hanna Hollmann (ออสเตรีย)
Mrs.Genevieve Diamant (สหรัฐอเมริกา)
Mr.Philipp Messner (อิตาลี)
คมสัน หนูเขียว
กุลชาณัช เติมประยูร
ณัฐณรัณ บัวลอย
ณัฐพล ชัยวรวัฒน์
นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง
โอภาษจรัส นันทวัน
พศุตม์ กรรณรัตนสูตร
ภานุ สรวยสุวรรณ
ปิติวรรธน์ สมไทย
เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
สุขสันต์ นนฤาชา
ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ
ถนอมนวล เดชาวงศ์
วนิดา พรสมบัติไพบูลย์

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณาจารย์จาก 2 สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศิลปินอิสระ และศิลปินต่างประเทศจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐออสเตรีย และสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปิน

โดยแนวคิดทั้งหมดของศิลปินได้อธิบายมุมมอง การมองโลกที่แตกต่างกันภายใต้หัวข้อ นักข้ามเวลาและ ปัจจุบันยืดขยาย หรือ Crossing the Dateline & Current Expansion ที่ ๆ ซึ่งความแตกต่างทาง ความคิด และปรัชญาการมองโลกของเขาทั้งหลายในการแสดงกลุ่มในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ชื่นชมผลงานได้ ตระหนักถึงมุมมอง และเป็นส่วนหนึ่งของสักขีพยานด้วยที่ว่า เราต่างอาศัยในโลกดั่งนักข้ามเวลาและ ปัจจุบันยืดขยาย ที่ซึ่งต่างก็อาศัยในโลกที่อยู่ในเอกภพอันมีแรงโน้มถ่วงผ่านตัวกลางของแรงชนิดต่าง ๆ ใน กาลเวลาอวกาศแห่งนี้ด้วยกัน

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มีนาคม 2567

ณ ห้องนิทรรศการ 5, ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

#RcacPR#Rcacbkk#Rcac84#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk#RcacPR#Rcac84#84rcac#Rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

6 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67

ณ ห้องนิทรรศการ 5, ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031