นิทรรศการ LIVE LIFE LEARN การเดินทางของชีวิต

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับโครงการวิจัยมูลฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 หัวข้อ

#Rcac #ขอเชิญชม #นิทรรศการ

ขอเชิญชม

นิทรรศการ LIVE LIFE LEARN การเดินทางของชีวิต

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับโครงการวิจัยมูลฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 หัวข้อ โดย

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดวดี สุวรรณ : มโนทัศน์สะท้อน “หัวโขน : บทบาทและหน้าที่”

• ดร.ขวัญรัตน์ จินดา และจิราพร รอดคุ้ม : การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม ด้านงานศิลปะการช่างและศิลปหัตถกรรม เกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อการจัดการองค์ความรู้และจัดทำสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

• ลีลา พรหมวงศ์ : จิตรกรรมภาพหุ่นนิ่งสะท้อนการปรับตัวของคนไทยในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2567

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

โดย ดร. ธีรพล หอสง่า

อาจารย์ประจำภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นประธานในพิธีฯ

#RcacPR#Rcacbkk#Rcac84#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk#RcacPR#Rcac84#84rcac#Rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

20 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031