นิทรรศการ “The Nature Elegance” ธรรมชาติที่สง่างามรอบตัวเรา

นิทรรศการที่รวบรวมผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนเรื่องราวความสวยงานของธรรมชาติของศิลปิน 14 ท่าน

#Rcac #ขอเชิญชม #นิทรรศการ

ขอเชิญชม

นิทรรศการ “The Nature Elegance” ธรรมชาติที่สง่างามรอบตัวเรา

นิทรรศการงานแสดงผลงานภาพวาดระดับครู ร่วมกับกลุ่มศิลปินผู้พิการที่มีชื่อเสียงในประเทศ พร้อมสร้างจิตรกรรุ่นใหม่และศิลปินท้องถิ่น รวม 14 ศิลปิน ผลงานรวมกว่า 122 ชิ้น ที่สะท้อนเรื่องราวความสวยงานของธรรมชาติ

ได้แก่

ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส

รศ.นพดล เนตรดี

ผศ.ดร.สมพร แต้มประสิทธิ์

มานิตย์ นิเวศน์ศิลป์

นิรันดร์ ไพจิตร

ศิลปินอิสระ

พรชัย เลิศธรรมศิริ

ธนิตย์ ด้วงดำรงค์

อภิชัย การิกาญจน์

วสันต์ นิยมสมาน

สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล

เอกชัย วรรณแก้ว

พชร ฤกษ์วรัญญ

โอฬาร เพ็ญสมบูรณ์

และ แคทลียา อัศวานันท์

จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2567

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

และงานเสวนาเรื่องราวของงานศิลปะในหลากหลายแง่มุมของศิลปินแต่ละท่าน รวมทั้ง Workshop งานศิลปะ ให้ผู้สนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 13 มีนาคม 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม facebook : The Painter Thailand

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555131427607

#RcacPR#Rcacbkk#Rcac84#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk#RcacPR#Rcac84#84rcac#Rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

7 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031