นิทรรศการภาพถ่ายไทย – จอร์แดน (Thai-Jordanian Photo Exhibition)

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
 
#Rcac #ขอเชิญชม 

กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและจอร์แดน

ขอเชิญร่วมงาน

ในโอกาสการลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ระหว่างปี 2565 – 2569 และเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จอร์แดน ในปี พ.ศ. 2564 ต่อเนื่องไปถึงปี พ.ศ. 2565

โดยจัดนิทรรศการภาพถ่ายไทย – จอร์แดน (Thai-Jordanian Photo Exhibition) จัดแสดงภาพถ่ายจำนวน 55 ภาพ ประกอบด้วย ภาพถ่ายจากฝ่ายไทยและฝ่ายจอร์แดนที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ (5F) 5 ด้าน คือ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) ศิลปะการต่อสู้ (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาลและประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) รวมทั้งภาพถ่ายมรดกโลก และสารแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

นิทรรศการจัดระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2565

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทั้งนี้ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. (เวลาประเทศไทย) 09.30 น. (เวลาจอร์แดน)

จะมีพิธีลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ผ่านระบบออนไลน์

และพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายไทย – จอร์แดน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเป็นประธาน

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองการต่างประเทศ โทร. 02 209 3656

#นิทรรศการ #ภาพถ่าย #ไทยจอร์แดน #นิทรรศการภาพถ่ายไทยจอร์แดน #อาหาร #ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ #ผ้าและการออกแบบแฟชั่น #ศิลปะการต่อสู้ #การอนุรักษ์ขับเคลื่อนเทศกาลและประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) #ภาพถ่ายมรดกโลกจากทั้งสองประเทศ

#ThaiJordanianPhotoExhibition #Food #Film #Fashion #Fighting #Festival

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน
เปิดให้บริการ อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 17.30 น. (ปิดทําการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ติดต่อ – สอบถาม

โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315 โทรสาร 0 2224 8031
E-mail : [email protected]


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84 Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

Google Map : RCAC https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

27 เม.ย. 65 - 30 พ.ค. 65

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031