นิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
 
#Rcac #ขอเชิญชม 

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม และ Urban Ally

ขอเชิญร่วมงาน

กิจกรรม “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”

ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2565

ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยมีกิจกรรม ดังนี้

– นิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”

ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น.

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอาเซียนดั้งเดิมในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ เขมร ญวน พม่า มอญ ลาว และมุสลิม โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ขนบประเพณีของชุมชนอาเซียนที่อยู่อาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอย่างร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

 – การบรรยายและเสวนาเรื่อง “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”  

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565

รอบเวลา 16.00 – 17.30 น. หัวข้อ “สร้างบ้านแปงเมือง (กรุงธนบุรี – รัชกาลที่ 3)”

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

รอบเวลา 14.00 – 15.30 น. หัวข้อ “รุ่งเรืองผสมผสาน (รัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 6)”

รอบเวลา 16.00 – 17.30 น. หัวข้อ “ร่วมมือกันสู่อนาคต (รัชกาลที่ 7 – ปัจจุบัน)”

วิทยากรบรรยายและเสวนา

• ผศ.ดร.สิงหนาท แสงสีหนาท ผู้อำนวยการศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือศูนย์ Urban Ally

• ดร. นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์อาหารและวัฒนธรรม

• นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม

โดยสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและเสวนาผ่านทาง: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScsMQMq5wyqpz…/viewform

จำกัดผู้เข้าร่วมเพียงรอบละ 25 ท่าน เท่านั้น!!!

***หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนยืนยันการสมัคร***

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

เบอร์โทรศัพท์: 02 224 4279

e-mail: [email protected]

ที่มา

ติดตาม ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน https://www.facebook.com/aseanculturalcenter


หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน
เปิดให้บริการ อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 17.30 น. (ปิดทําการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ติดต่อ – สอบถาม

โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315 โทรสาร 0 2224 8031
E-mail : [email protected]


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84 Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

Google Map : RCAC https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

20 เม.ย. 65 - 24 เม.ย. 65

ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031