ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแขนงต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างในเชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยซึมซับบรรยากาศขององค์ความรู้และได้เปิดโลกทัศน์ผ่านผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

อุทกภัยในดวงตา

ชื่อหนังสือ อุทกภัยในดวงตา เกริ่นนำ – ผู้แต่ง ปรา […]

เบสเมนต์ มูน

ชื่อหนังสือ เบสเมนต์ มูน เกริ่นนำ – ผู้แต่ง ปราบด […]

ส่วนที่เคลื่อนไหว

ชื่อหนังสือ ส่วนที่เคลื่อนไหว เกริ่นนำ – ผู้แต่ง […]

ความน่าจะเป็น 13 เรื่องสั้น

ชื่อหนังสือ ความน่าจะเป็น 13 เรื่องสั้น เกริ่นนำ &#8211 […]

การละครของผู้ถูกกดขี่ : Theatre of the Oppressed

ชื่อหนังสือ การละครของผู้ถูกกดขี่ : Theatre of the Oppr […]

จุติ

ชื่อหนังสือ จุติ เกริ่นนำ – ผู้แต่ง อุทิศ เหมะมูล […]

The Society of the Spectacle

ชื่อหนังสือ The Society of the Spectacle เกริ่นนำ &#821 […]

ร่างของปราถนา

ชื่อหนังสือ ร่างของปราถนา เกริ่นนำ – ผู้แต่ง อุทิ […]

Ways of Seeing

ชื่อหนังสือ Ways of Seeing เกริ่นนำ – ผู้แต่ง Joh […]

On Photography

ชื่อหนังสือ On Photography เกริ่นนำ – ผู้แต่ง Sus […]

The Medium is the Massage

ชื่อหนังสือ The Medium is the Massage เกริ่นนำ – […]

Understanding a Photograph

ชื่อหนังสือ Understanding a Photograph เกริ่นนำ – […]

Gilles deleuze and felix guattari a thousand plateaus

ชื่อหนังสือ Gilles deleuze and felix guattari a thousan […]

ลับแล, แก่งคอย

ชื่อหนังสือ ลับแล, แก่งคอย เกริ่นนำ – ผู้แต่ง อุท […]

แก้วจอมซน

ชื่อหนังสือ แก้วจอมซน เกริ่นนำ – ผู้แต่ง แว่นแก้ว […]

แก้วจอมแก่น

ชื่อหนังสือ แก้วจอมแก่น เกริ่นนำ – ผู้แต่ง แว่นแก […]

บ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่น 4

ชื่อหนังสือ บ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่น 4 เกริ่นนำ &#8 […]

บ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่น 2

ชื่อหนังสือ บ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่น 2 เกริ่นนำ &#8 […]

Butterfly and Flower

ชื่อหนังสือ Butterfly and Flower เกริ่นนำ – ผู้แต […]

Bulan Sastra

ชื่อหนังสือ Bulan Sastra เกริ่นนำ – ผู้แต่ง ขจรฤท […]

INDIAN LITERATURE:SAHITYA AKADEMI’S BI-MONTHLY JOURNAL

ชื่อหนังสือ INDIAN LITERATURE:SAHITYA AKADEMI’S B […]

พ่อนายกฯ สายไหม บ้านหนองฮี

ชื่อหนังสือ พ่อนายกฯ สายไหม บ้านหนองฮี เกริ่นนำ – […]

จากวันจันทร์ของชีวิต…วันศุกร์ต้องมาถึง

ชื่อหนังสือ จากวันจันทร์ของชีวิต…วันศุกร์ต้องมาถึ […]

เรื่องเล่าของความรัก

ชื่อหนังสือ เรื่องเล่าของความรัก เกริ่นนำ – ผู้แต […]

รามิล เด็กชายกุหลาบ

ชื่อหนังสือ รามิล เด็กชายกุหลาบ เกริ่นนำ – ผู้แต่ […]

1 2 7

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031