ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแขนงต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างในเชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยซึมซับบรรยากาศขององค์ความรู้และได้เปิดโลกทัศน์ผ่านผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

THE COMPANY 10ปี แห่งการเดินทางของ พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมเพนี

ชื่อหนังสือ THE COMPANY 10ปี แห่งการเดินทางของ พิเชษฐ ก […]

PERFORMING ARTS VENUES IN THAILAND หอการแสดงประเทศไทย

ชื่อหนังสือ PERFORMING ARTS VENUES IN THAILAND หอการแสด […]

Mime : ศิลปะท่าทางและการเคลื่อนไหว

ชื่อหนังสือ Mime : ศิลปะท่าทางและการเคลื่อนไหว เกริ่นนำ […]

ศิลปะการแสดงละคอน (ACTING) หลักเบื้องต้นและการฝึกซ้อม

ชื่อหนังสือ ศิลปะการแสดงละคอน (ACTING) หลักเบื้องต้นและ […]

Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship

ชื่อหนังสือ Artificial Hells: Participatory Art and the […]

Mythologies: The Complete Edition

ชื่อหนังสือ Mythologies: The Complete Edition เกริ่นนำ […]

Beyond the Apsara. Routledge India

ชื่อหนังสือ Beyond the Apsara. Routledge India เกริ่นนำ […]

PERFORMANCE HISTORY

ชื่อหนังสือ PERFORMANCE HISTORY เกริ่นนำ – ผู้แต่ […]

PERFORMANCE Live Art 1909 to the Present

ชื่อหนังสือ PERFORMANCE Live Art 1909 to the Present เก […]

Ben d’ Armagnac

ชื่อหนังสือ Ben d’ Armagnac เกริ่นนำ – ผู้แ […]

BALÁZS KICSINY

ชื่อหนังสือ BALÁZS KICSINY เกริ่นนำ – ผู้แต่ง STR […]

On Broadway: From Rent to Revolution

ชื่อหนังสือ On Broadway: From Rent to Revolution เกริ่น […]

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031