ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแขนงต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างในเชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยซึมซับบรรยากาศขององค์ความรู้และได้เปิดโลกทัศน์ผ่านผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Stencils (Arty Mouse Activity Kits)

ชื่อหนังสือ Stencils (Arty Mouse Activity Kits) เกริ่นน […]

Printing (Arty Mouse Activity Kits)

ชื่อหนังสือ Printing (Arty Mouse Activity Kits) เกริ่นน […]

Play Clay (Arty Mouse Boost Packs)

ชื่อหนังสือ Play Clay (Arty Mouse Boost Packs) เกริ่นนำ […]

Shapes (Arty Mouse Boost Packs)

ชื่อหนังสือ Shapes (Arty Mouse Boost Packs) เกริ่นนำ &# […]

My little kitchen ครัวบ้านๆ

ชื่อหนังสือ My little kitchen ครัวบ้านๆ เกริ่นนำ “จู่ ๆ […]

กรุ๊งกริ๊ง หนีเร็ว

ชื่อหนังสือ กรุ๊งกริ๊ง หนีเร็ว เกริ่นนำ “กรุ๊งกริ๊ง กรุ […]

1 15 16

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031