ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแขนงต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างในเชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยซึมซับบรรยากาศขององค์ความรู้และได้เปิดโลกทัศน์ผ่านผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Game Changers: The Evolution of Advertising

ชื่อหนังสือ Game Changers: The Evolution of Advertising […]

Dark Inspiration 2: Grotesque Illustrations, Art and Design

ชื่อหนังสือ Dark Inspiration 2: Grotesque Illustrations […]

Follow me. 3, Signage designs: defining spaces.

ชื่อหนังสือ Follow me. 3, Signage designs: defining spa […]

Graphic : inside the sketchbooks of the world’s great graphic designers

ชื่อหนังสือ Graphic : inside the sketchbooks of the wor […]

Grid systems in graphic design : Raster Systeme

ชื่อหนังสือ Grid systems in graphic design : Raster Sys […]

Hello I am Erik : Erik Spiekermann : typographer, designer, entrepreneur

ชื่อหนังสือ Hello I am Erik : Erik Spiekermann : typogr […]

GEOMETRICAL DESIGN & OPTIC

ชื่อหนังสือ GEOMETRICAL DESIGN & OPTIC เกริ่นนำ &#8 […]

Graphic design : a history

ชื่อหนังสือ Graphic design : a history เกริ่นนำ – […]

100 Works of Art That Will Define Our Age

ชื่อหนังสือ 100 Works of Art That Will Define Our Age เ […]

Dark Inspiration 2: Grotesque Illustrations, Art and Design

ชื่อหนังสือ Dark Inspiration 2: Grotesque Illustrations […]

Fables Covers: The Art of James Jean

ชื่อหนังสือ Fables Covers: The Art of James Jean เกริ่น […]

Please Make This Look Nice

ชื่อหนังสือ Please Make This Look Nice เกริ่นนำ “ […]

The Geometry of Type: The Anatomy of 100 Essential Typefaces

ชื่อหนังสือ The Geometry of Type: The Anatomy of 100 Es […]

Tote Bags: 20 Creative Projects

ชื่อหนังสือ Tote Bags: 20 Creative Projects เกริ่นนำ &# […]

1 7 8

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031