Facebook Logo

ขยายเวลา!!! ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่น ดวงใจวิจารณ์ ปี 2567 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน นี้

ขยายเวลา!!! ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่น ดวงใจวิจารณ์ ปี 2567 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน นี้

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#กิจกรรม #การประกวด

ประกาศ !! ขยายเวลารับผลงาน

ดวงใจวิจารณ์ขยายเวลารับผลงานบทวิจารณ์ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน นี้

ส่งบทวิจารณ์ทั้งบทวิจารณ์วรรณกรรม และบทวิจารณ์สื่อร่วมสมัย มาประกวดกันนะคะ

ช่องทางการส่งผลงาน

https://forms.gle/u55LJ9NLxw2rvasx9

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

https://shorturl.asia/Xd25a

โครงการชุมชนวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัย โดย รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดย

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนศรีบูรพา สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมวิจารณ์บันเทิง เพจ “ดวงใจวิจารณ์” และพันธมิตร 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่น ดวงใจวิจารณ์ ปี 2567

ช่องทางการส่งผลงาน

https://forms.gle/u55LJ9NLxw2rvasx9

.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

https://shorturl.asia/Xd25a

ที่มา Facebook: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#ดวงใจวิจารณ์

#โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#ContemporaryArt

#ContemporaryArtPromotionFund

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031