ขอเชิญชมนิทรรศการ โครงการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 5-30 เมษายน 2567 ณ หออัตลักษณ์นครน่าน อ.เมือง จ.น่าน

ขอเชิญชมนิทรรศการ โครงการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 5-30 เมษายน 2567 ณ หออัตลักษณ์นครน่าน อ.เมือง จ.น่าน

#Rcac #RcacPR #ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมนิทรรศการ โครงการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในจังหวัดภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2567 ณ หออัตลักษณ์นครน่าน อ.เมือง จ.น่าน

เวลา 9:00-16:00 น. เว้นวันพุธและวันนักขัตฤกษ์

*โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ: รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี ไพโรจน์ ธีระประภา จักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ และ รองศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ

แผนที่การเดินทาง https://maps.app.goo.gl/QfbMHSTKA5iFuU7r9

ที่มา เฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สอบถามเพิ่มเติม ๑๐๐แรงบันดาลไทย


#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031