Facebook Logo

ขอเชิญชวนเยาวชน เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ 2567 : Camp for Developing Art Potential for Youth with Talent in Visual Art 2024 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2567)

ขอเชิญชวนเยาวชน เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ 2567 : Camp for Developing Art Potential for Youth with Talent in Visual Art 2024 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2567)

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ 2567 : Camp for Developing Art Potential for Youth with Talent in Visual Art 2024

ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2567

ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย

(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2567)

โดยมีวิทยากรระดับชาติ

ครูสังคม ทองมี

ผศ.ดร.อภิชาติ ผลประเสริฐ

ผศ.เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ

● คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

เป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ

วิธีการสมัคร

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม โดยการสแกน QR Code ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ส่งผลงานวาดเส้น (Drawing) “หุ่นนิ่ง” ขนาด A3 จํานวน 1 ภาพ และผลงานองค์ประกอบศิลป์ (Composition) พร้อมระบายสีโปสเตอร์ หัวข้อ “กลไกธรรมชาติกับเทคโนโลยี Mechanisms of Nature and Technology”

ขนาด A3 จํานวน 1 ภาพ รวมเป็น 2 ภาพ โดยระบุชื่อเจ้าของผลงาน, โรงเรียน, ครูผู้ดูแล (ลงลายมือชื่อกํากับ) และเบอร์โทรติดต่อไว้ที่ด้านหลังผลงาน

แล้วส่งผลงานจริงให้ถึงศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

วงเล็บมุมซอง (ค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะฯ)

ทั้งนี้ผู้ได้รับคัดเลือก ศูนย์ศิลป์สิรินธรจะติดต่อกลับไปยังอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ตามที่ลงทะเบียนไว้

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 092 919 8891

หรือ อีเมล [email protected]


ที่มา เฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031