Facebook Logo

ขอเชิญรับฟังการบรรยายและสัมมนา “Rain Motions: Connecting (with) the Skies of Southeast Asia” และรับชมการแสดง จากการนำองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและการแสดง จากทั้ง 11 ประเทศ มาสร้างสรรค์เป็นการแสดงร่วมทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย

ขอเชิญรับฟังการบรรยายและสัมมนา “Rain Motions: Connecting (with) the Skies of Southeast Asia” และรับชมการแสดง จากการนำองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและการแสดง จากทั้ง 11 ประเทศ มาสร้างสรรค์เป็นการแสดงร่วมทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

“Rain Motions: Connecting (with) the Skies of Southeast Asia” โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและ SEAMEO SPAFA นำเสนอแนวปฏิบัติทางประเพณี พิธีกรรม ตลอดจนความเชื่อและความศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับน้ำและฝน อันถือเป็นจุดกำเนิดแห่งชีวิตตามความคิดความเชื่อของชาติพันธุ์ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งธรรมชาติและโลกแห่งจิตวิญญาณ โดยมุ่งหวังให้เกิดการนำเสนอในมุมมองใหม่ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการสร้างสรรค์การแสดง โดยนักวิชาการและนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงประเทศติมอร์-เลสเต

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายและสัมมนา “Rain Motions: Connecting (with) the Skies of Southeast Asia” และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น รวมถึงรับชมการแสดง ซึ่งเป็นผลผลิตจากการนำองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและการแสดง จากทั้ง 11 ประเทศ มาสร้างสรรค์เป็นการแสดงร่วมทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยได้อย่างน่าสนใจ

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและสัมมนาได้ระหว่างเวลา 09.30 – 14.45 น. ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 1

และรับชมการแสดงร่วมจากทั้ง 11 ประเทศ ระหว่างเวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3

หรือรับชมการบรรยายและสัมมนาระหว่างเวลา 09.30 – 14.45 น. และรับชมการแสดง ระหว่างเวลา 17.30 – 19.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook livestream ได้ที่

📍กระทรวงวัฒนธรรม: https://www.facebook.com/ThaiMCulture

📍Seameo-SPAFA: https://www.facebook.com/seameo.spafa

📍ASEAN Cultural Center ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน: https://www.facebook.com/aseanculturalcenter

ที่มา Facebook ASEAN Cultural Center ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

: https://www.facebook.com/aseanculturalcenter

#กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031