ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เข้ากองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้การอุดหนุนแก่ศิลปินและผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และการสร้างสรรค์งานศิลปะเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551) และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เข้ากองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้การอุดหนุนแก่ศิลปินและผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และการสร้างสรรค์งานศิลปะเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551) และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

“ทุกการให้” คือพลังต่อยอดความฝันและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินร่วมสมัย เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน”

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้การอุดหนุนแก่ศิลปินและผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และการสร้างสรรค์งานศิลปะเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551) และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน

สามารถร่วมบริจาคเข้ากองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.บริจาคเงินสดด้วยตนเองหรือเช็คสั่งจ่าย ในนาม“กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย”

2.บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดยการสแกน QR Code

(ทั้งนี้ใบเสร็จรับเงินบริจาค สามารถนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 209 3754

FB : กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

http://www.ocac.go.th

http://ocacartfund.go.th

ที่มา Facebook: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#เงินอุดหนุน

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031