Facebook Logo

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สงกรานต์และเทศกาลทางน้ำในอาเซียน” ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ประจำปี 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สงกรานต์และเทศกาลทางน้ำในอาเซียน” ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ประจำปี 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์ #กิจกรรม

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สงกรานต์และเทศกาลทางน้ำในอาเซียน”

ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ประจำปี ๒๕๖๗

ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น ๓

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

นิทรรศการ “สงกรานต์และเทศกาลทางน้ำในอาเซียน” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และเทศกาลทางน้ำในภูมิภาคอาเซียน

จัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

กิจกรรม Workshop การทำน้ำอบน้ำปรุงและการทำอาหารหวานสำรับยอดนิยมในช่วงฤดูร้อนและเทศกาลสงกรานต์ โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

• เรียนรู้การทำเครื่องหอมประเภทน้ำอบน้ำปรุงตามแบบฉบับประเพณีไทย

• เรียนรู้การทำข้าวเหนียวมะม่วง ปอกมะม่วงอย่างไรให้สวยงาม และการมูนข้าวเหนียวสำหรับงานบุญ

• เรียนรู้การทำข้าวต้มมัด และการใช้ใบตองสำหรับทำหีบห่อ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

การบรรยายและเสวนา เรื่อง อาหารคาวหวานที่นิยมรับประทานในช่วงฤดูร้อนและเทศกาลสงกรานต์ 💦

• วิทยากรบรรยายและเสวนา

โดย ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์อาหารและวัฒนธรรม พร้อมทั้งเรียนรู้การรับประทานข้าวแช่ สำรับที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลสงกรานต์และเมนูยอดนิยมประจำฤดูร้อน”

จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและเสวนาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. จำกัดผู้เข้าร่วมเพียงรอบละ ๓๐ ท่าน เท่านั้น!!!

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายและเสวนา https://docs.google.com/forms/d/1Yvi1oHwweG17BCOr4LEDxfrvu8eOp8Be3vPkvLaxT84/viewform?edit_requested=tru&edit_requested=true

***หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนยืนยันการสมัคร***

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

เบอร์โทรศัพท์: ๐๒ ๒๒๔ ๔๒๗๙

e-mail: [email protected]

ที่มา Facebook: ASEAN Cultural Center ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

#กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031