ประกาศผล การพิจารณาคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยว ณ งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผล การพิจารณาคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยว ณ งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

#Rcac #RcacPR #ประชาสัมพันธ์ #ประกาศ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยว ณ งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 จังหวัดเชียงราย

ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยการคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมจากผู้สมัครที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซี่งมีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการต่อยอด พัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเขียน รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานเขียนจากการลงพื้นที่จัดแสดงงานงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale , Chiang Rai 2023 นั้น

คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการคัดเลือก จำนวน 35 คน และมีรายชื่อสำรอง จำนวน 17 คน รายละเอียดรายชื่อดังแนบ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (QR Code) ภายในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น.

หากไม่ติดต่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาที่กำหนด สำนักงานฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยสำนักงานฯ จะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมแทนผู้สละสิทธิ์จากรายชื่อสำรองตามลำดับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน คือ นายนิรันดร์ บางมณี นักวิชาการวัฒนธรรม

ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2209 3760 (ในเวลาราชการเท่านั้น)

ที่มา เฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#ThailandBiennale #Thailandbiennalechiangrai #thailandbiennalechiangrai2023


#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031