Facebook Logo

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่ ในนิทรรศการประสบการณ์เสมือนจริงอาเซียน (ASEAN VR Experience Zone)

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่ ในนิทรรศการประสบการณ์เสมือนจริงอาเซียน (ASEAN VR Experience Zone)

#Rcac #ขอเชิญร่วมกิจกรรม

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่ ในนิรรศการประสบการณ์เสมือนจริงอาเซียน (ASEAN VR Experience Zone)

เพียงสวมเครื่องเล่น VR ก็เหมือนผู้ชมได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศและสถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้น และสามารถมองเห็นได้รอบตัวถึง 360 องศา พร้อมรับฟังคำบรรยายของประวัติศาสตร์และความเป็นมาของสถานที่ต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน

สำหรับนิทรรศการประสบการณ์เสมือนจริงอาเซียน เกิดจากโครงการพัฒนาข้อมูลด้านมรดกของอาเซียนในเชิงดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-ROK Cooperation Fund) มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน ที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ในรูปแบบดิจิทัล

โดยมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลีได้เดินทางไปยังแหล่งมรดกต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การสแกนในรูปแบบ 3 มิติ (3D Scanning) การถ่ายทำด้วยความละเอียดสูงแบบ 4K (Ultra High Resolution Filming (4K)) การบันทึกวีดิทัศน์ทางอากาศด้วยโดรน (Dronography) และการถ่ายภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศา (360-degree VR shooting)

โดยระยะแรกได้มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลและแบบเสมือนจริงของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม จำนวน 3 แห่งแรก ได้แก่ นครวัด ราชอาณาจักรกัมพูชา บุโรพุทโธ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และพุกาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในระยะต่อมาได้มีการดำเนินการถ่ายทำและสแกนในรูปแบบ 3 มิติของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลืออีก 7 ประเทศ อย่างไรก็ดีโครงการพัฒนาข้อมูลด้านมรดกของอาเซียนในเชิงดิจิทัล ไม่เพียงมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์และจัดเก็บมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านั้น แต่ยังเป็นโครงการที่ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมหลักของโลก ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลภายใต้ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี

สำหรับสถานที่ที่ผู้เข้าชมสามารถร่วมสนุกผ่านทางนิรรศการประสบการณ์เสมือนจริงอาเซียน จะมีทั้งหมด 7 สถานที่ด้วยกัน ได้แก่

1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ราชอาณาจักรไทย

2. วัดพู – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3. สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

4. โบสถ์ซิมบาอัน เอ บาสิต – สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

5. โบสถ์เซนต์พอล – สหพันธรัฐมาเลเซีย

6. มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน – บรูไนดารุสซาลาม

7. สวนพฤกษศาสตร์ – สาธารณรัฐสิงคโปร์


ที่มา เฟซบุ๊ก ASEAN Cultural Center ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84rcac

#ratchadamnoencontemporaryartcenter

ASEAN Cultural Center ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชัั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เปิดให้บริการ อังคาร – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อ – สอบถาม

โทรศัพท์ 0 2 224 4279

E-mail : [email protected]

.

ASEAN Cultural Center (at 3rd Floor Ratchadamnoen Contemporary Art Center (RCAC))

Open Tuesday – Sunday 10.00 a.m. – 5.00 p.m.

(Closed on Mondays and public holidays)

Tel. +66 2 224 4279

E-mail : [email protected]หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เปิดให้บริการ อังคาร – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อ – สอบถาม

โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315

โทรสาร 0 2224 8031

E-mail : [email protected]

ติดตาม Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :

Website : www.rcac84.com

Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCc7ys6t5dGn6pA2bdx2JK8w

.

Ratchadamnoen Contemporary Art Center (RCAC) Open for service as usual

Our Gallery strictly follows the standards of measurement to prevent the spread of COVID-19. Please wear a mask, wash your hands often, and always keep social distancing during your visits. RCAC asks for cooperation for all visitors to follow the new normal (New normal) every time they visit.

Ratchadamnoen Contemporary Art Center

Open Tuesday – Sunday 10.00 a.m. – 7.00 p.m.

(Closed on Mondays and public holidays)

Contact and Social media

E-mail : [email protected]

Website : www.rcac84.com

Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCc7ys6t5dGn6pA2bdx2JK8w

RCAC Google Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84Rcac #Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031