Facebook Logo

สศร. จัดประกวดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาเมืองแห่งศิลปะ ปี 2567 เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินการในจังหวัดกระบี่ เชียงราย และนครราชสีมา

สศร. จัดประกวดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาเมืองแห่งศิลปะ ปี 2567 เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินการในจังหวัดกระบี่ เชียงราย และนครราชสีมา

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

สศร. จัดประกวดข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาเมืองแห่งศิลปะ ปี 2567 เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินการในจังหวัดกระบี่ เชียงราย และนครราชสีมา

● แนวทาง/ขอบข่ายของข้อเสนอโครงการ

– งานเทศกาล

– การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยใน

สาขาต่าง ๆ

– พัฒนาศักยภาพบุคลากรศิลปะ

– สร้างการรับรู้เมืองแห่งศิลปะ

– พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้

– ส่งเสริมอัตลักษณ์ประจำถิ่นในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

● คุณสมบัติ

– บุคคล/กลุ่มบุคคล /มูลนิธิหรือสมาคม ที่อยู่ในพื้นที่เมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดกระบี่ เชียงราย และนครราชสีมา)

● รางวัลการประกวด

รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

● ประกาศผล

ทางเว็บไซต์ www.ocac.go.th

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

โทร. 0 2209 3759-60

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 พ.ค. 2567

(ภายในเวลา 16.30 น.)


ที่มา เฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031