Facebook Logo

สศร. จับมือ OKMD เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค AI กับ 7 นักเขียนมืออาชีพ

สศร. จับมือ OKMD เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค AI กับ 7 นักเขียนมืออาชีพ

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#กิจกรรม #การประกวด

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค AI ปี 2567 เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนติดเครื่องมือเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพยุค AI

ประเภทงานเขียนและรายชื่อนักเขียนพี่เลี้ยง แบ่งเป็น 5 ประเภทงานเขียน ดังนี้

1. เรื่องสั้น : อนุสรณ์ ติปยานนท์ / ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล

2. นวนิยาย : วีรพร นิติประภา / กิตติศักดิ์ คงคา

3. กวีนิพนธ์ : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

4. สารคดี : วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

5. บทความ : จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีความมุ่งมั่นอยากเป็นนักเขียน

2. อายุระหว่าง 20 – 40 ปี

3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามกำหนดเวลา

4. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่มาก่อน

เงื่อนไข

1. ต้องสามารถร่วมกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ได้ตลอดทั้งโครงการ

2.เมื่อสิ้นสุดโครงการสามารถส่งผลงานเขียนตามประเภทที่สมัครได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่

– เรื่องสั้นไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง

– นวนิยายขนาดสั้น 1 เรื่อง

– กวีนิพนธ์ 5-10 สำนวน

– สารคดีขนาดยาว 1 เรื่อง หรือสารคดีสั้น 3 เรื่อง

– บทความ 5-10 ชิ้น

ขั้นตอนและกำหนดการโครงการ

– รับสมัครบัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2567

– วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทาง Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

– วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

กำหนดการกิจกรรม

– ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

– ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 – อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา

– ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 ณ ทีเคพาร์ค

– ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

หมายเหตุ *กำหนดการและสถานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

การรับสมัคร

1. ส่งใบสมัคร พร้อมงานเขียนที่ตรงกับประเภทที่สมัคร จำนวน 1 เรื่อง (ไม่จำเป็นต้องเป็นผลงานใหม่) และเขียนวิจารณ์ถึงหนังสือที่อ่านอย่างน้อย 1 เล่ม ใช้ตัวพิมพ์ ความยาวไม่ต่ำกว่า 2 หน้าเอสี่ เพื่อ “คัดเลือก” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

2. ส่งใบสมัครได้ทางลิงค์ในเว็บไซต์ www.ocac.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โทร 0 2209 3759-60

ที่มา เฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031