สศร. เปิดรับสมัครคัดสรรศิลปินร่วมสมัย 7 สาขา เฟ้นหาเพชรน้ำเอกแห่งงานศิลปะรับรางวัลแห่งเกียรติยศ “ศิลปาธร 2567”

สศร. เปิดรับสมัครคัดสรรศิลปินร่วมสมัย 7 สาขา เฟ้นหาเพชรน้ำเอกแห่งงานศิลปะรับรางวัลแห่งเกียรติยศ “ศิลปาธร 2567”

สศร. เปิดรับสมัครคัดสรรศิลปินร่วมสมัย 7 สาขา เฟ้นหาเพชรน้ำเอกแห่งงานศิลปะรับรางวัลแห่งเกียรติยศ “ศิลปาธร 2567”

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เปิดรับสมัครคัดสรรศิลปินร่วมสมัย 7 สาขา เพื่อประกาศยกย่องเป็น “ศิลปินศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยผู้ได้รับการคัดสรรให้เป็นศิลปินศิลปาธรจะได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร (คู่มือการสรรหาและคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2567) ได้ที่ QR Code หรือเว็บไซต์ www.ocac.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2209 3755

***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.

ณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือทางไปรษณีย์***

(การรับสมัครทางไปรษณีย์พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)


สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ภายใต้รางวัลที่ชื่อว่า “ศิลปาธร” ซึ่งมาจากคำว่า ศิลปะ+ธร (แปลว่า ผู้คงไว้ซึ่งศิลปะ)

โดยได้กำหนดการคัดสรรศิลปินและมอบรางวัล”ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๗ สาขา ได้แก่

๑. ทัศนศิลป์ ๒. สถาปัตยกรรม ๓. วรรณศิลป์ ๔. ดนตรี ๕. ศิลปะการออกแบบ ๖. ศิลปะการแสดง และ ๗. ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงเป็นการจุดประกายให้วงการศิลปะเกิดการตื่นตัวและกระตุ้นให้ศิลปินได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

จึงขอเชิญผู้สนใจนำเสนอประวัติและผลงานของศิลปิน เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยสามารถส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. (โดยพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

สามารถติดตามรายละเอียด หลักเกณฑ์การคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2567 ได้ทาง www.ocac.go.th / https://shorturl.asia/MBWmw หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๕ / โทรสาร ๑ ๒๒๐๒ ๙๖๓๙

ที่มา Facebook: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย



ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031