นิทรรศการ “ก้าวที่ 19” (IX TO XIX ART THESIS EXHIBITION)

นิทรรศการ “ก้าวที่ 19”
(IX TO XIX ART THESIS EXHIBITION)
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของคณะศิลปวิจิตร
และห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจำปีการศึกษา 2563
แสดงวันที่ 20 – 30 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการโดย นักศึกษาปริญญาตรี รุ่นที่ 19
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2564
จัดโดย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031