Facebook Logo

ประมวลภาพกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ 9 สาขา “ปั้นสีแต้มดิน สร้างงานศิลป์ร่วมสมัย Clay & Color” หลักสูตร “การตกแต่งเซรามิกด้วยเทคนิค เอนโกบสีและการขูดผ่านสี” (Engobe & Sgraffito Decoration)

ประมวลภาพกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ 9 สาขา “ปั้นสีแต้มดิน สร้างงานศิลป์ร่วมสมัย Clay & Color” หลักสูตร “การตกแต่งเซรามิกด้วยเทคนิค เอนโกบสีและการขูดผ่านสี” (Engobe & Sgraffito Decoration)

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

#ภาพบรรยากาศ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ 9 สาขา “ปั้นสีแต้มดิน สร้างงานศิลป์ร่วมสมัย Clay & Color”

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธาน

ในพิธีเปิดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ 9 สาขา สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรมและเครื่องปั้นดินเผา) ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยมีข้าราชการจากศูนย์หอศิลป์เข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจงานศิลปะร่วมสมัย ได้ลงมือปฏิบัติ การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะร่วมสมัย จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ ในการนำไปต่อยอดจากทุนทางศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยในวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นการจัดกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานในหลักสูตร “การตกแต่งเซรามิกด้วยเทคนิค เอนโกบสีและการขูดผ่านสี” (Engobe & Sgraffito Decoration) และได้รับเกียรติจาก ดร.สมใจ มะหมีน อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยาการในการจัดกิจกรรมฯ

ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 30 ท่าน ได้ร่วมลงมือสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผา ตั้งแต่ขึ้นแบบ จนถึงขั้นตอนการตกแต่งผลงาน ด้วยเทคนิคเอนโกบสีและการขูดผ่านสี ที่สามารถสร้างสีสรรค์ให้กับผลงานเครื่องปั้นดินเผาให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น

*ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับผลงานกลับหลังจากผ่านกระบวนการเผาแล้ว

ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน รอชมผลงานที่สำเร็จแล้วอีกครั้ง ที่นี่

เร็ว ๆ นี้

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ 9 สาขา “ปั้นสีแต้มดิน สร้างงานศิลป์ร่วมสมัย Clay & Color” หลักสูตร “การตกแต่งเซรามิกด้วยเทคนิค เอนโกบสีและการขูดผ่านสี” (Engobe & Sgraffito Decoration)

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566
กิจกรรมอื่นๆ