ประมวลภาพ การปฐมนิเทศโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปีที่ 8 โดยมีกิจกรรมสุนทรียสนทนา โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิกดีไซน์

ประมวลภาพ การปฐมนิเทศโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปีที่ 8 โดยมีกิจกรรมสุนทรียสนทนา โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิกดีไซน์

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น.

#ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปีที่ 8 โดยมีกิจกรรมสุนทรียสนทนา โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิกดีไซน์

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าว เปิดการปฐมนิเทศโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปีที่ 8 โดยมีกิจกรรมสุนทรียสนทนา โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิกดีไซน์ ได้แก่ นายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร 2557 สาขาเรขศิลป์ รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ หัวหน้าสาขาจินตวิศวกรรมสื่อ และการเป็นผู้ประกอบการมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พร้อมด้วยการอบรมให้ความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Branding อย่างไรให้เฮง ปัง ปั๊วะ โดย นางสาวชนิกา เจียรพัฒน์ กูรูด้าน Marketing Online – Social Media ให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ที่เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ได้แก่

ทีม 6994 น.ส.กฤติลักษณ์ โหมดตาด และน.ส.รมิตา ศุภฤกษ์รัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทีม Soft Power Ranger น.ส.ปุณยนุช เชียงบุตร น.ส.วรติ พรอำไพพรรณ จากสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทีม กาสะลอง น.ส.เราะห์มานี นิมะ น.ส.แพรวา เจริญกรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ทีม มาเอาม่วน นายศุภรักษ์ กสิกรางกูร น.ส.ศิริวาริญ รักสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

และ ทีม ก้านกล้วย นายศิริยศ คูนิก น.ส.เจนนิสตา ไพบูลย์ธนศาล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2566 รายการชนช้าง ปีที่ 8 (The Real Graphic Design) ได้ทางเพจ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ เพจ Chonchang.therealgraphic

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพ สศร. คัดเลือกนักออกแบบรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ 5 ชุมชน จังหวัดเชียงราย นำงานออกแบบกราฟิก ผลักดันศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน
กิจกรรมอื่นๆ