Facebook Logo

ประมวลภาพกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ 9 สาขา การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างศิลป์ PRINTMAKING” เทคนิค Linoleum

ประมวลภาพกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ 9 สาขา การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างศิลป์ PRINTMAKING” เทคนิค Linoleum

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

สศร.เปิดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย 9 สาขา ในกิจกรรม “สร้างศิลป์ Printmaking”

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

#ภาพบรรยากาศ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ 9 สาขา การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างศิลป์ PRINTMAKING” เทคนิค LINOCUT

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย 9 สาขา การอบรมสาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) “สร้างศิลป์ Printmaking” (ครั้งที่ 2) ณ ห้องออดิทอเรียมหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 30 ท่าน ที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยผ่านผลงานภาพพิมพ์ ด้วยเทคนิค Linoleum ซึ่งเป็นเทคนิคการแกะแม่พิมพ์ยาง ที่จะต้องใช้ทั้งทักษะ ฝีมือ และเทคนิคของงานภาพพิมพ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน และพิมพ์ผลงานจากแม่พิมพ์ของตนเอง ลงบนกระดาษ พร้อมทั้งแต่งแต้มผลงานให้สวยงามมากยิ่งขึ้น

#ประมวลภาพกิจกรรม

#กิจกรรม#การอบรม9สาขา#ทัศนศิลป์#การอบรมสาขาทัศนศิลป์#ภาพพิมพ์#Linocut#Linoleum

#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ 9 สาขา การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างศิลป์ PRINTMAKING” เทคนิค Linoleum

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566
กิจกรรมอื่นๆ