Facebook Logo

ประมวลภาพกิจกรรม (วันที่ 2) การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก9” รอบ 10 ทีม 1ภายใต้หลักคิด “แวดล้อมคือ ตัวตน”

ประมวลภาพกิจกรรม (วันที่ 2) การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก9” รอบ 10 ทีม 1ภายใต้หลักคิด “แวดล้อมคือ ตัวตน”

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 17.00 น.

บรรยากาศ วันที่สองของการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก9” รอบ 10 ทีม โดยมีนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้ารับฟังการบรรยายองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ และติดตามการบันทึกเทปรายการ “ชนช้างกราฟิก ซีซั่น 9” โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบได้แก่

นายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557

รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชา ครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นายวีรภัทร สุธรางกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏี 3 หน่วย และการออกแบบตัวอักษร Lettering ประเภทต่างๆ โดยวิทยากรได้เปิดโอกาสให้นักออกแบบทั้ง 10 ทีม ได้ฝึกฝนทักษะการสร้างสรรค์การออกแบบ คีย์วิชวล ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป

พร้อมทั้งมอบโจทย์การออกแบบให้นำกลับไปสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานการออกแบบ และกลับมานำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2567

ณ ห้องออดิทอเรียม ชัั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ติดตามได้ทาง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#ชนช้างกราฟิก9

#โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพกิจกรรม

สศร.เปิดฤดูกาล ชนช้างกราฟิก ปีที่ 9 คัด 10 ทีมจากผู้สมัครทั่วประเทศเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
กิจกรรมอื่นๆ