ประมวลภาพกิจกรรม Special Talk “88 ปี ชาตกาล ประเทือง เอมเจริญ”

ประมวลภาพกิจกรรม Special Talk “88 ปี ชาตกาล ประเทือง เอมเจริญ”

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

ประมวลภาพกิจกรรม การบรรยาย หัวข้อ

“มุมมองต่อชีวิตและการทำงานของประเทือง เอมเจริญ”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข

และกิจกรรมการเสวนา Art Stand “Express Your Art Standpoint” ร่วมกับวิทยากรอีก 5 ท่าน

ภายใต้การจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ “88 ปี ชาตกาล ประเทืองเอมเจริญ”

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดกิจกรรมภายใต้นิทรรศการ “88 ปี ชาตกาล ประเทือง เอมเจริญ” การบรรยาย หัวข้อ “มุมมองต่อชีวิตและการทำงานของประเทือง เอมเจริญ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข

และกิจกรรมการเสวนา Art Stand “Express Your Art Standpoint” ร่วมกับวิทยากรอีก 5 ท่าน ได้แก่ คุณสมชาย วัชรสมบัติ, คุณไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร, คุณไมตรี หอมทอง, คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ และดร.นวรัตน์ แก้วอ่อน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ผ่านผลงานของอาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2548 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการ “88 ปี ชาตกาล ประเทือง เอมเจริญ”

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 6 มกราคม 2567

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 ยูแกลลอรี่ และ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ เวลา 10.00 – 19.00 น.

วันอังคาร – อาทิตย์

(เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

#บรรยาย #ศิลปินแห่งชาติ #นิทรรศการ #ทัศนศิลป์ #จิตรกรรม #ศิลปะร่วมสมัย #ศิลปินไทย #ประเทืองเอมเจริญ #กมลทัศนาญชลี

#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพกิจกรรม การบรรยาย

“มุมมองต่อชีวิตและการทำงานของประเทือง เอมเจริญ”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข

และกิจกรรมการเสวนา Art Stand “Express Your Art Standpoint” ร่วมกับวิทยากรอีก 5 ท่าน

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.
กิจกรรมอื่นๆ