ประมวลภาพกิจกรรม Special Talk Show “80 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ”

ประมวลภาพกิจกรรม Special Talk Show “80 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ”

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

ประมวลภาพกิจกรรม Special Talk Show

“80 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ”

ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14:00 – 15:30 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC)

ผู้ร่วม Special Talk Show

1. “หลอดสี ของ กมล ทัศนาญชลี” โดย คุณธวัชชัย สมคง (ผู้ก่อตั้ง Matdot Art Center, บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Fine Art)

2. “มุมมองต่องานศิลปะของ กมล ทัศนาญชลี” โดย คุณเยาวณี นิรันดร (ผู้ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 129)

3. “ศิลปินสองซีกโลก” โดย ศ.เดชา วราชุน (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

(ภาพพิมพ์และสื่อผสม) ประจำปี พ.ศ. 2550)

4. “ผลงาน 80 ปี” โดย ดร.กมล ทัศนาญชลี (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ประจำปี พ.ศ. 2540)

“นิทรรศการผลงานศิลปะ 80 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ”

“THE ART EXHIBITION 80 YEARS KAMOL TASSANANCHALEE RETRO SPECTIVE”

จัดแสดงวันที่ 10 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2567

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1

“THE ART EXHIBITION 80 YEARS KAMOL TASSANANCHALEE RETRO SPECTIVE”

January 10 – February 11, 2024 Ratchadamnoen Contemporary Art Center Bangkok, Thailand

#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพกิจกรรม Special Talk Show “80 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ”

ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14:00 – 15:30 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC)
กิจกรรมอื่นๆ