Facebook Logo

ประมวลภาพพิธีเปิด นิทรรศการ”Rhythm Of Life” (จังหวะชีวิต)

ประมวลภาพพิธีเปิด นิทรรศการ”Rhythm Of Life” (จังหวะชีวิต)

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

ประมวลภาพพิธีเปิด นิทรรศการ “Rhythm Of Life” (จังหวะชีวิต)

โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17:00 น.

นางสาวศรีนภา กล่ำคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 22 “Rhythm Of Life ” (จังหวะชีวิต) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ศิลปิน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี

นิทรรศการ “Rhythm Of Life” (จังหวะชีวิต) ภายใต้โครงการ นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2566 จัดโดย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถในทางศิลปะ ของแต่ละสาขาวิชาเผยแพร่สู่สาธารณชน และส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์ในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ โดยการจัดแสดงผลงาน ศิลปกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สาขาออกแบบตกแต่งภายในและสาขาทัศนศิลป์ ทั้งงานออกแบบ ประติมากรรม จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 23 ผลงาน

เปิดเข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2567

เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#RcacPR

#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพกิจกรรม บรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการ “Rhythm Of Life” (จังหวะชีวิต)

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
กิจกรรมอื่นๆ