ประมวลภาพพิธีเปิด นิทรรศการ “LIVE LIFE LEARN การเดินทางของชีวิต”

ประมวลภาพพิธีเปิด นิทรรศการ “LIVE LIFE LEARN การเดินทางของชีวิต”

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

พิธีเปิดนิทรรศการ “LIVE LIFE LEARN การเดินทางของชีวิต” ผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย 3 หัวข้อ โดย 3 ศิลปิน

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

บรรยากาศงานเปิดนิทรรศการ “LIVE LIFE LEARN การเดินทางของชีวิต” เป็นไปด้วยความอบอุ่น คับคั่งไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ ศิลปิน นักศึกษา และผู้สนใจงานศิลปะเข้าร่วมแสดงความยินดีกับศิลปิน และชื่นชมผลงาน ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับโครงการวิจัยมูลฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 หัวข้อ

โดย

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดวดี สุวรรณ : มโนทัศน์สะท้อน “หัวโขน : บทบาทและหน้าที่”

– ดร.ขวัญรัตน์ จินดา และจิราพร รอดคุ้ม : การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม ด้านงานศิลปะการช่างและศิลปหัตถกรรม เกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อการจัดการองค์ความรู้และจัดทำสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

– ลีลา พรหมวงศ์ : จิตรกรรมภาพหุ่นนิ่งสะท้อนการปรับตัวของคนไทยในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2567

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เวลา 10.00 – 19.00 น.

(หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#RcacPR

#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพกิจกรรม พิธีเปิดงาน นิทรรศการ “LIVE LIFE LEARN การเดินทางของชีวิต”

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
กิจกรรมอื่นๆ