Facebook Logo

ประมวลภาพพิธีเปิด นิทรรศการศิลปกรรมศิลป์สิรินธร “หลากสีในสวนสวย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2567 และเฉลิมฉลองครบรอบ 31 ปี ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประมวลภาพพิธีเปิด นิทรรศการศิลปกรรมศิลป์สิรินธร “หลากสีในสวนสวย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2567 และเฉลิมฉลองครบรอบ 31 ปี ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

นิทรรศการศิลปกรรม ศิลป์สิรินธร 2567 “หลากสีในสวนสวย” งามวิจิตรภาพพิมพ์ฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมด้วยศิลปินแห่งชาติและศิษย์เก่าศูนย์ศิลป์สิรินธร จำนวนกว่า 112 ผลงาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมศิลป์สิรินธร “หลากสีในสวนสวย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2567 และเฉลิมฉลองครบรอบ 31 ปี ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา คุณบุษกร ตรีสวัสดิ์ อดีตผู้อำนวยการผู้บริหารสายกิจกรรม เพื่อสังคม ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คุณสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนัก พัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ อาจารย์ ระยอง ยิ้มสะอาด (ศิลปินอาวุโส) คุณสุริยา คูณสวัสดิกูล ประธานศิษย์เก่าศูนย์ศิลป์สิรินธร พร้อมด้วยศิลปินศิษย์เก่าศูนย์ศิลป์สิรินธร และแขกผู้มีเกียรติร่วมในงานที่จัดขึ้น ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรเลงเพลงโดยนักดนตรีไวโอลินและเปียโนรับเชิญ และการแสดงวาดภาพประกอบดนตรี โดยศิลปินหญิง อัมชินี นิรันต์ และนักดนตรี อาจารย์ กำแหง ทับงาม (ไวโอลิน) และ อาจารย์ บัณฑิต บำรุงธรรม (เปียโน) โดยมีพิธีมอบรายได้จากนิทรรศการศิลปกรรม 30 ปีศูนย์ศิลป์สิรินธร เพื่อสมทบทุนกองทุนศิลป์สิรินธร ซึ่งเป็นหอศิลป์ส่วนภูมิภาคและศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านศิลปะตลอดชีวิตให้กับเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะนำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยกว่าหนึ่งหมื่นรางวัล โดยศิลปินผู้แสดงนิทรรศการและประธานศิษย์เก่าศูนย์ศิลป์สิรินธร นายสุริยา คูณสวัสดิกูล พร้อมทั้งมอบภาพเขียนที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธีและนำชมนิทรรศการฯ

ทั้งนี้มีศิลปินรับเชิญและศิษย์เก่าที่ร่วมจัดแสดงผลงานจำนวนทั้งสิ้น 16 คน รวม 112 ผลงาน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ(รับเชิญ) 2 ท่านได้แก่ นายพิชัย นิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2546 และนายสุรชัย จันทิมาธร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2553 ศิษย์เก่าศูนย์ศิลป์สิรินธรและศิลปินรับเชิญชาวไทยและอินเดีย ได้แก่ 1.นายสุริยา คูณสวัสดิกูล 2.นายธนนท์ ทองศรี 3.คูมาร์ วีกาส สักเสนา 4. นายกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ 5. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ 6. ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ 7. นายวรพจน์ เพียปลัด 8. อ.ฑีฆาวุฒิ บุญวิจิตร 9.ผศ.ธนากรณ์ อุดมศรี 10. นายเทอดศักดิ์ พลชา 11.นายอโณทัย อุดมศิลป์ 12.นายอดิศักดิ์ สุดสาว 13.น.ส.อัมพุชินี นิรันต์ 14.นายอัศวิน ไทรสาคร

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ พื้นที่นิทรรศการชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#RcacPR

#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพกิจกรรม พิธีเปิดงาน นิทรรศการศิลปกรรมศิลป์สิรินธร “หลากสีในสวนสวย”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2567 และเฉลิมฉลองครบรอบ 31 ปี ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
กิจกรรมอื่นๆ