Facebook Logo

ประมวลภาพ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศิลปินศิลปาธร 2566 ในซีรีส์เสวนาชุด “7 แรงบัลดาลใจ 7 ความหมายแห่งชีวิต ศิลปาธร 2566” โดย ดำริห์ บรรณวิทยกิจ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรประจำปี พ.ศ.2566 สาขาดนตรี

ประมวลภาพ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศิลปินศิลปาธร 2566 ในซีรีส์เสวนาชุด “7 แรงบัลดาลใจ 7 ความหมายแห่งชีวิต ศิลปาธร 2566” โดย ดำริห์ บรรณวิทยกิจ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรประจำปี พ.ศ.2566 สาขาดนตรี

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศิลปินศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช 2566

ในซีรีส์เสวนาชุด “7 แรงบันดาลใจ 7 ความหมายแห่งชีวิต ศิลปินศิลปาธร 2566”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ผ่านเรื่องราวของ “แรงบันดาลใจจากบันไดตัวโน้ต”

พบกับแรงบันดาลใจที่สร้างความหมายแห่งชีวิต ผ่านความคิดและผลงานของศิลปินศิลปาธร

ที่สร้างสรรค์ งานศิลปะให้เป็นมากกว่าสุนทรียะทางอารมณ์

โดย ดำริห์ บรรณวิทยกิจ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรประจำปี พ.ศ.2566 สาขาดนตรี

เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน และเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศิลปินศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช 2566

ในซีรีย์เสวนาชุด “7 แรงบันดาลใจ 7 ความหมายของชีวิต ศิลปินศิลปาธร” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยนายดำริห์ บรรณวิทยกิจ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเรื่องราวของ “แรงบันดาลใจจากบันไดตัวโน้ต” ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการดนตรี การทำงานทั้งในฐานะนักดนตรี ผู้อยู่เบื้องหลัง และอาจารย์ที่สร้างศิลปินรุ่นใหม่ ๆ มากว่า 35 ปี ผลงานที่สร้างสรรค์ และแผนงานในอนาคต รวมถึงคำแนะนำดีๆ ให้กับศิลปินรุ่นน้องที่กำลังไล่ล่าความฝันของตนเองจนประสบความสำเร็จในเส้นทางสายดนตรี เพื่อช่วยสืบสานและพัฒนาศิลปะร่วมสมัย รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ ๆ พัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป

สามารถชมการถ่ายสดการเสวนาย้อนหลังผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้ที่นี่

https://fb.watch/nUnMPAWXQl/

ทั้งนี้ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศิลปินศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช 2566

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

และสามารถติดตามกิจกรรมเสวนาฯ ผ่าน Facebook Live : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #ศิลปินศิลปาธร 2566

#งานเสวนา#สาขาดนตรี#ศิลปินศิลปาธร#ศิลปินศิลปาธร2566#ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรประจำปี2566

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย#กระทรวงวัฒนธรรม#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 จนถึงปี พ.ศ. 2565 ปรากฎรายพระนาม และรายชื่อศิลปินร่วมสมัยรางวัล “ศิลปาธร” 1 พระนาม คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับการยกย่องเป็นศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) และอีก 101 รายชื่อ

โดยในปีพุทธศักราช 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบรางวัล

“ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นจำนวน 7 สาขา ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายตะวัน วัตุยา

สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ นายอรรถพร คบคงสันติ

สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นางสาวจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

สาขาดนตรี ได้แก่ นายดำริห์ บรรณวิทยกิจ

สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางสาวมณฑาทิพย์ สุขโสภา

สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ นายอิศร์ อุปอินทร์

และสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายอนุชา บุญยวรรธนะ

ทั้งนี้รางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินศิลปาธร

ประกอบด้วยเข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแสนบาทถ้วน เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ศิลปิน สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป

สามารถชมการถ่ายสดงานแถลงข่าวมอบรางวัลย้อนหลังผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้ที่นี่ https://fb.watch/njqlIha1dq/

ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#ประมวลภาพกิจกรรม

#Rcacbkk#Rcac84#84rcac#Ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศิลปินศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช 2566

ในซีรีส์เสวนาชุด “7 แรงบันดาลใจ 7 ความหมายแห่งชีวิต ศิลปินศิลปาธร 2566”

โดย ดำริห์ บรรณวิทยกิจ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรประจำปี พ.ศ.2566 สาขาดนตรี

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.
กิจกรรมอื่นๆ