ประมวลภาพ กิจกรรม Workshop สอนวาดภาพสีอะครีลิก ส่วนหนึ่งใน “นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15”

ประมวลภาพ กิจกรรม Workshop สอนวาดภาพสีอะครีลิก ส่วนหนึ่งใน “นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15”

(The 15th Art Exhibition of International Visual Artists Association of Thailand)

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

#ภาพบรรยากาศ

กิจกรรม Workshop สอนวาดภาพสีอะครีลิก ส่วนหนึ่งใน “นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15”

(The 15th Art Exhibition of International Visual Artists Association of Thailand)

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

การสอนการเขียนภาพด้วยสีอะครีลิค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

โดย อ.ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์

เป็นการสอนเขียนภาพดอกไม้

และ

กิจกรรมการสอนการเขียนภาพด้วยสีอะครีลิค

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

โดย อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ

เป็นการสอนเขียนภาพทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม

ทั้งนี้ กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการฯ

จัดโดย สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติเเห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

#นิทรรศการ #ศิลปกรรม #สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย #ทัศนศิลป์

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพ กิจกรรม Workshop สอนวาดภาพสีอะครีลิก ส่วนหนึ่งใน “นิทรรศการศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15”กิจกรรมอื่นๆ