ประมวลภาพ การจัดกิจกรรม ภายใต้งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ประมวลภาพ การจัดกิจกรรม ภายใต้งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

วันพุธที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2565 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

(โซน 4 เยาวชนสรรค์สร้างงานศิลป์)

นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ติดตามการจัดกิจกรรม ในโซน “เยาวชนสรรสร้างงานศิลป์” เนื่องในงาน“ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

โดยกิจกรรมภายในงานในที่ 21 เมษายน 2565 มีดังนี้

พื้นที่นิทรรศการชั้น 1 : เยี่ยมชม “ตลาดนัดศิลปะ” ที่รวบรวมสินค้าศิลปะร่วมสมัยที่น่าสนใจมาสาธิตและจำหน่าย จากผู้ประกอบการกว่า 20 ร้านค้า และรับชมนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์” ที่รวบรวมภาพถ่ายที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์เกือบ 100 ภาพ พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงหุ่นละครเล็กชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (เวลา 13.00 – 13.30 น.) และการแสดง “Thai Dance”Time Traveller” (รอบที่ 1 เวลา 16.00 – 16.15 น. และรอบที่ 2 เวลา 17.00 – 17.15 น.)

ห้องออดิทอเรียม : การฉายภาพยนตร์ โดยหอภาพยนตร์ เรื่อง “วิจิตรสมัย” ภาพยนตร์ความเรียน ที่เรียงร้อยภาพของกรุงรัตนโกสินทร์จากยุ 2570 จนถึงปัจจุบัน (เริ่มฉายเวลา 10.00 – 10.45 น.) และภาพยนตร์ เรื่อง “ปักธงไชย” (พ.ศ. 2500) ภาพยนตร์สงครามย้อนยุคปลุกกระแสรักชาติ เรื่องราวของนายทหารหนุ่มมากฝีมือและนายทหารอาวุโสแห่งกองทัพในภาระกิจลับระดับชาติ (เริ่มฉาย 17.00 – 19.00 น.) และรับชมการเสวนาวิชาการ เรื่อง “Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ” ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วงเสวนาวงนี้จะชวนคุยเรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ บอกเล่าในรูปแบบใหม่ สันนิษฐานจำลองเมืองจากแหล่งโบราณคดีในกรุงเทพ เล่าในแต่ละห้วงเวลา เพื่อนำเสนอความเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองของกรุงเทพฯ ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ เสาชิงช้า มิวเซียมสยาม วังหลัง และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และพาคุณไปรู้จักคำว่า Revitalizing Bangkok ให้มากยิ่งขึ้น

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชมนิทรรศการ “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” นิทรรศการที่นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอาเซียนดั้งเดิมในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ เขมร ญวน พม่า มอญ ลาว และมุสลิม โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ขนบประเพณีของชุมชนอาเซียนที่อยู่อาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอย่างร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทร. สายด่วนวัฒนธรรม 1765

สามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียด และลงทะเบียนเข้าชมผ่านทาง website

https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=17238620

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2565 ตั้แต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

ขอขอบคุณ

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ภาพบรรยากาศงาน วันที่ 21 เมษายน 2565กิจกรรมอื่นๆ