ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพสีน้ำหัวข้อ “สีในภาพทิวทัศน์” โดย อาจารย์ภัทรพร เลี่ยนพานิช

ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพสีน้ำหัวข้อ “สีในภาพทิวทัศน์” โดย อาจารย์ภัทรพร เลี่ยนพานิช

การถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย 9 สาขา การอบรมสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

#ภาพบรรยากาศ

ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพสีน้ำ

หัวข้อ “สีในภาพทิวทัศน์”

โดย อาจารย์ภัทรพร เลี่ยนพานิช

(อาจารย์ประจำ คณะศิลปวิจิตร สาขาจิตรกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

การถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย 9 สาขา การอบรมสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนในการกล่าวต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย 9 สาขา การอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) การวาดภาพสีน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “สีในภาพทิวทัศน์”

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยมีนายภัทรพร เลี่ยนพานิช ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 20 ราย

ทั้งนี้กิจกรรมการอบรมสีน้ำ กำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 2 ครั้ง คือในวันที่ 17 และ 24 ธันวาคม 2565 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้จากทุกช่องทางการเผยแพร่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ติดตาม Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :

Website : www.rcac84.com

Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCc7ys6t5dGn6pA2bdx2JK8w

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

#อบรมเชิงปฏิบัติการ #สีน้ำ #อบรมสีน้ำ #วาดภาพสีน้ำ

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพสีน้ำ ห้อวข้อ “สีในภาพทิวทัศน์” โดย อาจารย์ภัทรพร เลี่ยนพานิช

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565
กิจกรรมอื่นๆ