Facebook Logo

ประมวลภาพ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปีที่ 8

ประมวลภาพ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปีที่ 8

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น.

#ภาพบรรยากาศ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปีที่ 8

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยนายกานต์ หงส์ทอง นักออกแบบ ที่ปรึกษาการสื่อสาร นักสร้างแรงบันดาลใจและการอบรมสุนทรียสนทนา

ในช่วงที่ 2 โดย ทีมคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิกดีไซน์ ได้แก่ นายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร 2557 สาขาเรขศิลป์

รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ หัวหน้าสาขาจินตวิศวกรรมสื่อ

และการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พร้อมด้วยนางสาวชนิกา เจียรพัฒน์ ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง กูรูด้าน Marketing Online ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ นักออกแบบรุ่นใหม่ผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ที่จะเดินทางลงพื้นที่ชุมชนในจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้แก่

ทีม 6994 น.ส.กฤติลักษณ์ โหมดตาด และน.ส.รมิตา ศุภฤกษ์รัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโป่งศรีนคร อ.ป่าแดด

ทีม Soft Power Ranger น.ส.ปุณยนุช เชียงบุตร น.ส.วรติ พรอำไพพรรณ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงพื้นที่ชุมชนวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน

ทีม กาสะลอง น.ส.เราะห์มานี นิมะ น.ส.แพรวา เจริญกรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชุมชนบ้านป่าคา อ.เชียงแสน

ทีม มาเอาม่วน นายศุภรักษ์ กสิกรางกูร น.ส.ศิริวาริญ รักสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชุมชนวัดหัวฝาย อ.พาน ทีม ก้านกล้วย นายศิริยศ คูนิก น.ส.เจนนิสตา ไพบูลย์ธนศาล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชุมชนป่าสักหลวง อ.แม่จัน

ทั้งนี้เพื่อให้นักออกแบบรุ่นใหม่ทุกทีม ได้นำศักยภาพด้านการออกแบบเรขศิลป์หรือกราฟิกดีไซน์ ไปใช้ในการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการ นำมาซึ่งสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2566 รายการชนช้าง ปีที่ 8

(The Real Graphic Design) ได้ทางเพจ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ เพจ Chonchang.therealgraphic

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพ

ภาพบรรยากาศ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปีที่ 8

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิ
กิจกรรมอื่นๆ