Facebook Logo

ประมวลภาพ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปีที่ 8 ฤดูกาล “ลับงา”

ประมวลภาพ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปีที่ 8 ฤดูกาล “ลับงา”

#Rcac #ประมวลภาพ #ภาพบรรยากาศ

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น.

#ภาพบรรยากาศ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปีที่ 8

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

บรรยากาศของฤดูกาล “ลับงา”

ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ปี 2566 รายการชนช้างกราฟิกปีที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้อง ออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกราฟิกดีไซน์ได้แก่ นายไพโรจน์ ธีระประภา ครูใหญ่ของโครงการชนช้างกราฟิกปีที่ 8 (ศิลปินศิลปาธร 2557 สาขาเรขศิลป์) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ หัวหน้าสาขาจินตวิศวกรรมสื่อ และการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ร่วมกิจกรรมคลีนิกให้คำปรึกษาด้านกราฟิกดีไซน์ แก่ทีมนักออกแบบรุ่นใหม่ทั้ง 5 ทีม

ได้แก่ ทีม 6994 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งลงพื้นที่ชุมชนบ้านโป่งศรีนคร อ.ป่าแดด ทีม Soft Power Ranger จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงพื้นที่ชุมชนวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน ทีม กาสะลอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงพื้นที่ชุมชนบ้านป่าคา อ.เชียงแสน ทีม มาเอาม่วน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงพื้นที่ชุมชนวัดหัวฝาย อ.พาน และทีม ก้านกล้วย จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งลงพื้นที่ชุมชนป่าสักหลวง อ.แม่จัน

ทั้งนี้นักออกแบบรุ่นใหม่ชนช้างกราฟิกปีที่ 8 ทั้ง 5 ทีมได้นำเสนอผลงานการออกแบบเบื้องต้น เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนำกลับไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาผลงาน เพื่อให้ตอบโจทย์การนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงบริบทและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเป็นหลัก

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacbkk#rcac84#84rcac#ratchadamnoencontemporaryartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ประมวลภาพ

ภาพบรรยากาศ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ปีที่ 8

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
กิจกรรมอื่นๆ