Facebook Logo

ประมวลภาพ งานอบรม “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” (ครั้งที่ 4) ในหัวข้อ “สู่การเขียนโครงเรื่อง (PLOT)” (ต่อ) โดย ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

ประมวลภาพ งานอบรม “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” (ครั้งที่ 4) ในหัวข้อ “สู่การเขียนโครงเรื่อง (PLOT)” (ต่อ) โดย ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

#Rcac #ประมวลภาพ #บรรยากาศ

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

การจัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 4 โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ในหัวข้อ “สู่การเขียนโครงเรื่อง (Plot)” (ต่อ)

โดยมี ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ผู้เขียนบทละคร พิภพหิมพานต์ ปลายจวัก นาคี เพลิงนาคา ฯลฯ

และอาจารย์อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาและการเขียน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมภายในห้อง และอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นด้วย

การอบรมเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 22 ท่านได้เรียนรู้กระบวนการคิดและเขียนโครงเรื่อง ตลอดจนได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากทีมวิทยากร ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน #การเขียนโครงเรื่อง #กองทุนสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้เปิดรับสมัครบุคคลตั้งแต่อายุ 55 ปี – 75 ปี เข้าร่วมอบรมการสร้างสรรค์งานเขียน ผ่านเฟซบุ๊กเพจ #วัยเกษียณเขียนสร้างงาน โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมทั้ง 22 ท่าน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจัดการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยมีพิธีเปิดการอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาและการเขียนให้เกียรติเป็นวิทยากร

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


กิจกรรมอื่นๆ