ประมวลภาพ งาน “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ออนไลน์ (THE 6TH BANGKOK ART FESTIVAL ONLINE : BAF LIVE)” วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

ประมวลภาพ งาน “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ออนไลน์ (THE 6TH BANGKOK ART FESTIVAL ONLINE : BAF LIVE)” วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

#Rcac #ประมวลภาพกิจกรรม #การถ่ายทอดสด #BAF6

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ออนไลน์ (The 6th Bangkok Art Festival Online : BAF LIVE)”

ณ ห้องปฏิบัติการ 1, 2 และห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 2

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เป็นประธานกล่าวปิดงานฯ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์งานฝีมือ และผลงานศิลปะจากร้านค้าต่างๆ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจากงาน BAF LIVE ให้แก่ศิลปินที่เข้าร่วมงาน

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย

– การแสดงศิลปะร่วมสมัยกำกับ โดยศิลปินศิลปาธร สาขาการแสดง นายมานพ มีจำรัส

– การเสวนา พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปิน

รุ่นใหม่ ปั๋น ดริสา (Riety)

– มินิคอนเสิร์ต จาก นนท์ ธนนท์

– กิจกรรม Workshop

– การออกร้านค้าศิลปะจากผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย จำนวน 15 ร้าน

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#The6thBangkokArtFestivalOnline

#84RCAC #RCAC84 #RCACBKK

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#RatchadamnoenContemporaryArtCenter


กิจกรรมอื่นๆ